“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Geen alimentatie na mishandeling

08 mrt, 2018 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Een man en een vrouw gaan scheiden. De vrouw moet partneralimentatie betalen aan de man, maar geeft aan tijdens het huwelijk te zijn mishandeld. De rechter buigt zich over de zaak en komt tot de conclusie dat de onderhoudsplicht van mevrouw door de mishandeling komt te vervallen. De man zal geen alimentatie gaan krijgen.

Hoge raad

De Hoge Raad boog zich al eens over een soortgelijke zaak. Toen kwamen zij tot de conclusie dat de mishandeling de lotsverbondenheid niet opheft en er dus wel alimentatie betaald moest worden. Meestal worden de uitspraken van de Hoge Raad door rechters als leidraad gebruikt om zelf tot een goed oordeel te komen. Gelukkig dacht het gerechtshof in Den Bosch hier in dit geval anders over.

Mishandeling

Een man en een vrouw gingen scheiden en kwamen bij de rechter terecht. De man kreeg door de rechter een partneralimentatie toegewezen van 100 euro per maand, gedurende twee jaar. De vrouw was het hier niet mee eens en ging in beroep. Zij vond dat haar man zijn kans op partneralimentatie had verspeeld door zijn wangedrag tijdens het huwelijk. De vrouw werd tijdens het huwelijk ernstig mishandeld door haar man. Zij kon dit ook bewijzen, doordat haar ex om deze reden oneervol was ontslagen en ook strafrechtelijk was veroordeeld. Uiteindelijk gaf de man in het hoger beroep zijn misstappen toe.

Kwetsend

Het gerechtshof in Den Bosch besloot af te wijken van de uitspraak van de Hoge Raad. Zij oordeelden dat het gedrag van de man zo kwetsend is geweest voor de vrouw, dat er niet van haar verwacht kan worden dat zij een bijdrage doet in zijn levensonderhoud. De alimentatie werd dan ook kwijtgescholden.