“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als ik stop met nachtdiensten wordt dit dan gezien als verwijtbaar inkomensverlies?

08 apr, 2024 | 2024
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

In dit blogbericht bespreken we een beschikking die onlangs door het hof is gewezen. De vraag is of het als verwijtbaar inkomensverlies wordt gezien als je stopt met nachtdiensten draaien.

Draagkracht

Bij het berekenen van de alimentatie worden een aantal stappen genomen. Zo wordt er gekeken naar de behoefte en draagkracht. Draagkracht is het bedrag dat de alimentatiebetaler maandelijks kan voldoen waarbij hij/zij ook zichzelf kan blijven onderhouden.

Verwijtbaar inkomensverlies

De alimentatiebetaler is verplicht om inkomen te genereren zodat hij/zij aan de onderhoudsverplichting kan voldoen. Als er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies dan kan de rechter dit buiten beschouwing laten. Stel je voor dat de betalende partij een inkomen heeft van 3000 euro en vervolgens kiest om ontslag te nemen, dan wordt dit gezien als verwijtbaar inkomensverlies. De rechter zal dan blijven rekenen met de 3000 euro draagkracht die de betalende partij voorheen ook had. Stel dat de werkgever van de betalende partij ontslag indient of failliet is gegaan, dan is het inkomensverlies niet verwijtbaar en zal de rechter rekening houden met een nieuw, lager inkomen.

Casus nachtdienst

Een echtpaar gaat uit elkaar. Tijdens het huwelijk werkte de man in de zorg en draaide daarbij heel veel nachtdiensten wat zorgde voor extra inkomsten. De man zat toentertijd in de schulden en wilde deze schulden snel aflossen met de extra inkomsten uit de nachtdiensten. De man heeft de wens om te stoppen met de nachtdiensten en gaat aan de slag bij een nieuwe werkgever, zonder nachtdiensten. Zijn ex-vrouw neemt het standpunt in dat bij de berekening van de partneralimentatie uitgegaan moet worden van de baan met nachtdiensten en dus extra inkomsten. De man is het daar niet mee eens en geeft aan dat de nachtdiensten niet meer op te brengen waren voor hem. Hij geeft aan dat hij meerdere keren in slaap viel achter het stuur.

Uitspraak hof

Het hof begrijpt dat de man vanwege de weerslag die de nachtdiensten met zich meebrengen heeft gekozen voor een baan zonder nachtdiensten. De nachtdiensten hadden veel invloed op de gezondheid en welzijn van de man. Het hof vindt de keuze voldoende onderbouwd en oordeelt dat er sprake is van niet verwijtbaar inkomensverlies. Daarom gaat het hof bij een herberekening uit van het nieuwe (waarschijnlijk lagere) inkomen.