“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie van toepassing voor 2013

03 mrt, 2014 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

De rechtbank kan bepalen dat de nieuwe richtlijnen van de kinderalimentatie van toepassing zijn, ook al staat vast dat de wijziging van omstandigheden vóór 1 april 2013 heeft plaatsgevonden. Volgens de rechtbank is het mogelijk een beroep te doen op de nieuwe richtlijnen als de alimentatieplichtige ervoor kiest de gevolgen van de gewijzigde omstandigheden pas na 1 april 2013 in te laten gaan.

Wat zijn wijzigingen van omstandigheden?

Er zijn wijzigingen van omstandigheden die kunnen leiden tot een wijziging van de kinderalimentatie. Er is sprake van een wijziging van de omstandigheden als bijvoorbeeld het inkomen van één van de ouders verandert, als één van de ouders gaat trouwen met een nieuwe partner, als één van de ouders een kind krijgt bij een nieuwe partner etc.. De nieuwe berekeningsmethode van de kinderalimentatie is op zichzelf geen wijziging van omstandigheden.

Toepassing nieuwe richtlijnen alimentatie

Onlangs wilde een alimentatieplichtige een alimentatieverlaging aanvragen voor 2 kinderen per 21-3-2013. De alimentatieplichtige wijzigt de datum naar 4-4-2013. Vervolgens verzoekt de alimentatieplichtige de rechtbank om toepassing van de nieuwe richtlijnen. De alimentatieplichtige vraagt de verlaging aan omdat zijn draagkracht gedaald is. Hij heeft bij zijn nieuwe partner ook een kind gekregen. De tegenpartij voert verweer omdat het kind al in 2011 is geboren en wilt de datum van 21-3-2013 aanhouden. De rechtbank constateert een wijziging van omstandigheid volgens de datum van de indiening van het verzoekschrift en past de nieuwe richtlijnen toe.