“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wijziging convenant en alimentatie

02 feb, 2007 | 2000-2009
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Geen wijziging van destijds bij convenant overeengekomen alimentatie.

In 1995 hebben ex-echtgenoten afgesproken dat de man de vrouw uit de bijstand zou houden en dat de vrouw de echtelijke woning op haar naam zou krijgen.
De man beroept zich er nu op, dat:
hij het convenant destijds onder druk heeft gesloten,
hij inmiddels met de VUT is en de overeengekomen alimentatie niet meer kan betalen,
de woning van de vrouw inmiddels in waarde is verdubbeld, en dat
de vrouw zelf wel in haar levensonderhoud kan voorzien.
De man vraagt de rechtbank hem op grond van deze omstandigheden een lagere alimentatie op te leggen.
De rechtbank stelt vast dat partijen destijds bewust van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken. Van het convenant mag dan slechts worden afgeweken bij een dusdanige wijziging van omstandigheden dat de vrouw naar redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van het convenant mag verwachten. De omstandigheden die de man noemt, leiden niet tot wijziging van de overeengekomen alimentatie: de waardestijging van de woning en het gebruikmaken door de man van de VUT-regeling zijn voorzienbaar geweest en de vrouw heeft -ondanks daartoe ondernomen pogingen- geen werkkring kunnen verwerven

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum actualiteit: 17 mei 2000