“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voorrangsregel kinderalimentatie

28 okt, 2009 | 2000-2009
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding geeft aan dat kinderalimentatie voorrang heeft boven alle andere onderhoudsverplichtingen. De Werkgroep Alimentatienormen heeft daarom voor de vaststelling van kinderalimentatie een nieuwe richtlijn uitgewerkt.

Deze nieuwe richtlijn houdt in dat er eerst moet worden gekeken of er draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie. De belangen van het kind of de kinderen staan voorop. Bij het berekenen van de draagkracht wordt geen rekening meer gehouden met de nieuwe partner van de onderhoudsplichtige. Volgens de Werkgroep Alimentatienormen zou een partner in staat moeten zijn om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Van een kind mag je dat niet verwachten.

De onderhoudsplichtige ouder wordt in de draagkrachtberekening als alleenstaande gezien. Daarnaast is de definitie van noodzakelijke lasten ook aangepast. Alleen die lasten die ten opzichte van het kind redelijk zijn, zijn noodzakelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huwelijkse schulden, kosten van een omgangsregeling, werkelijke verwervingskosten (de helft van de) woonlasten en de premie ZVW van alleen de onderhoudsplichtige.

De voorrangsregel heeft gevolgen voor de hoogte van een vast te stellen kinderalimentatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer bijgedragen wordt in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van kinderen. Dat ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen wordt hiermee nog een keer benadrukt.