“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Minder vrouwen krijgen partneralimentatie

11 nov, 2014 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

In 2013 kreeg één op de zes vrouwen die gingen scheiden partneralimentatie. Gemiddeld ging het om een bedrag van 980 euro per maand. Terwijl het bedrag dat aan partneralimentatie betaald werd in de periode 2001-2009 ieder jaar sterk toe nam, is dit sinds 2009 licht gedaald, aldus het CBS.

Meer scheidingen minder partneralimentatie

Het aantal scheidingen nam in 2013 wel toe met 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werden 35,2 duizend echtscheidingszaken afgewikkeld. Bij 16 procent van deze zaken werd er partneralimentatie toegekend aan de vrouw. In 2001 kreeg nog bijna 18 procent van de vrouwen alimentatie en in 2007 zelfs 20 procent. De daling van het percentage hangt waarschijnlijk samen met de toenemende financiele zelfstandigheid. Het percentage mannen dat partneralimentatie ontvangt ligt op 1 procent.

Hoogte alimentatie

Het gemiddelde bedrag dat werd betaald aan partneralimentatie lag in 2001 op 715 euro per maand. Hierna is dit flink gesteden tot 1035 euro in 2009. Hierna is het bedrag weer afgenomen tot 980 euro per maand in 2013.