“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Als het recht van het land waar je bent gescheiden geen recht op alimentatie kent, dan heb je daar geen recht op. Het recht van het land waarin je bent gescheiden is leidend. Dit kan eventuele negatieve gevolgen hebben voor je recht op partneralimentatie, als het buitenlandse recht geen partneralimentatie kent.

Partneralimentatie niet toegekend

Bij een echtscheiding van een Nederlands stel in het buitenland werd geen partneralimentatie toegekend. Partneralimentatie bestond hier niet. De echtgenote stapte in Nederland naar de rechter en eiste alsnog partneralimentatie. De rechter geeft aan dat het recht van het land waarin de echtscheiding plaatsvindt van toepassing is. 

Openbare orde-exceptie

De vrouw doet vervolgens een beroep op de zogenaamde openbare orde-exceptie. Dit houdt in dat een buitenlandse rechtsregel in Nederland buiten werking kan worden gesteld. Dit kan wanneer het toepassen van de bepaling tot een resultaat leidt dat onverenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. De vrouw gaf aan zonder haar medeweten te zijn gescheiden en daarom aslnog recht had op partneralimentatie.

Verwerping beroep

Het beroep van de vrouw werd door de rechtbank verworpen. De openbare orde-exceptie wordt alleen in de meest uitzonderlijke gevallen toegepast. Ondanks haar ontkenning bleek dat de vrouw wel achter haar echtscheiding stond. Zo had ze de echtscheiding laten inschrijven in de registers van de Nederlandse burgerlijke stand.
De vrouw keerde terug naar Nederland en ontving geen partneralimentatie.

Echtscheidingsprocedure in Nederland

Woont u in het buitenland en wilt u scheiden? Laat de echtscheidingsprocedure in Nederland uitvoeren. Het voordeel is dat je dezelfde taal als de advocaat spreekt. Een tweede bijkomend voordeel is dat de Nederlandse rechter doorgaans bevoegd is om een beslissing te geven over de gevolgen van de echtscheiding. Hieronder valt ook het recht op partneralimentatie. Dit kan veel problemen voorkomen.