“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuwe richtlijn vaststelling kinderalimentatie

15 jul, 2010 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

In de Tremanormen is vanaf juli 2010 een nieuwe richtlijn opgenomen voor alimentatieplichtigen, die in de schuldsanering zijn of worden toegelaten. In de praktijk bleek dat de oude richtlijn (uit 2002) als onredelijk werd ervaren, vooral voor kinderen ouder dan 15 jaar. 
Kinderalimentatie
De nieuwe richtlijn houdt in dat het vrij te laten bedrag (VTLB) van de alimentatieplichtige ouder met schulden, zal worden verhoogd met het vastgestelde bedrag voor kinderalimentatie. Hier is wel een maximum aan verbonden. Voor 2010 ligt dit bedrag per kind op € 136,00 per maand. Dit is gelijk aan het maximumbedrag, dat recht geeft op persoonsgebonden aftrek als gevolg van uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen.