“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Tips voor de scheidende ondernemer in crisistijd

02 jan, 2012 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Door het economische klimaat worden echtscheidingen op de lange baan geschoven. De verkoop van de echtelijke woning wordt uitgesteld door de grillen van de woningmarkt, de waarde van effecten en andere financiële producten valt tegen en pensioenen staan onder druk. Voor ondernemers lijkt het probleem nog groter, omdat het vaststellen van de ondernemingswaarde een nog complexere opgave is. Toch hoeft een echtscheiding niet vanzelfsprekend uitgesteld te worden, als men creatief naar oplossingen zoekt.

Het belangrijkste uitgangspunt in scheidingssituaties is, hoe vreemd het ook klinkt, samen kijken naar de nieuwe toekomst. Hoewel persoonlijke frustraties en ergernissen de boventoon kunnen voeren pakt een scheiding voor geen van de partijen goed, of ten minste acceptabel uit wanneer mensen de hakken in het zand zetten. Drie tips voor ondernemers die willen scheiden in crisistijd.

Tip 1: Maak een worst case-scenario

Tip één die scheidende stellen het beste kunnen nemen is het in kaart brengen van een worst-case scenario. Daarin wordt in kaart gebracht hoe het financiële plaatje er uit ziet als alles tegen zit. Bij die berekening komt niet alleen een lage taxatie van de woning en tegenvallende effecten kijken. Ook is het belangrijk de waarde van de onderneming te laten bepalen uitgaande van een voorzichtige prognose. Het best kan de waardebepaling dan door een onafhankelijke adviseur worden gedaan in goed overleg met beide partijen.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een ondernemer een waardering laat doen door zijn eigen financieel adviseur. Zijn of haar partner ervaart deze waardebepaling vaak als niet onafhankelijk en te negatief. De ondernemer was immers veel van huis, werkte hard en deelde successen. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van de waarde van de onderneming. Het resultaat is dat de partner zelf ook een waardebepaling laat maken, die nogal verschilt van die van de ondernemer zelf. Gevolg daarvan is dat de rechter alsnog besluit een onafhankelijke bepaling te laten opmaken. Zonde, want daardoor worden in totaal drie waardebepalingen in rekening gebracht, terwijl er één kan volstaan.

Maak dus samen met een financieel specialist een waardebepaling en een totaaloverzicht van de hele financiële situatie in het slechtste scenario, zodat beide partijen voorbereid zijn op tegenvallers. Het is gevaarlijk om jezelf rijk te rekenen en later tot de conclusie te komen dat gemaakte afspraken niet kunnen worden nagekomen. Uiteraard moeten er dan ook afspraken worden gemaakt over een naverrekening als later blijkt dat het gelukkig allemaal wat meevalt.

Tip 2: Maak een langetermijnplanning

Tip twee is het maken van een langetermijnplanning. In scheidingssituaties staan twee zaken centraal, namelijk het inkomen en vermogen dat verdeeld kan worden, en het inkomen en vermogen waar iemand recht op heeft. Wat nu niet betaald kan worden, kan over vijf jaar wellicht wel. Met een langetermijnplanning kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de financiën tussen beide partijen het best geregeld kunnen worden zonder dat een van de partijen in de liquiditeitsproblemen komt.

Tip 3: Houdt rekening met fiscale aspecten

Iedere euro die je niet aan de fiscus betaalt, levert de ex-echtelieden 50 cent op. Na het maken van een worst case-scenario en een langetermijnplanning is het van belang de fiscale aspecten mee te wegen. Zo is de alimentatie bij de een aftrekbaar en bij de ander belast, maar er kunnen tariefverschillen zijn. Afhankelijk van de inkomenssituatie kan het dus verstandiger zijn de alimentatiesom over een langere periode uit te keren en het maandelijkse bedrag te verlagen. Of in een kortere periode een hogere som uit te keren. Neem daarbij aspecten als hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait mee.

Soms is vermogensverdeling gunstiger dan alimentatie en soms kan zelfs een schenking van de ene naar de andere partner een fiscaal vriendelijke oplossing bieden. In alle situaties verschijnt een ander fiscaal plaatje.

Ook in crisistijd kunnen er beslissingen worden genomen. Als de bijna-exen bereid zijn om in goed overleg naar flexibele oplossingen te zoeken die beider belangen dienen en hierover duidelijke afspraken maken, besparen zij zichzelf een onnodige en lange echtscheidingsprecedure.

Bron: Pleinplus.nl

Tip:
Op Echtscheiding-Wijzer.nl is meer informatie te vinden over het scheiden van een ondernemer.