“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Draagkrachtberekening en opvoeren noodzakelijke lasten

18 aug, 2010 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Advocaatkosten, gemaakt in verband met familierechtelijke procedures
vallen volgens de Tremanormen niet onder noodzakelijke lasten. De draagkracht wordt enorm beperkt wanneer advocaatkosten als noodzakelijke lasten opgevoerd worden. Bij uitzondering leggen rechters deze richtlijn naast zich neer.


De hoogte van een alimentatiebedrag wordt bepaald aan de hand van een draagkrachtberekening. De Werkgroep Alimentatienormen heeft onlangs in haar nieuwe richtlijnen (juli 2010) aangegeven met welke noodzakelijke lasten rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de draagkracht.

In het geval van partneralimentatie wordt er alleen een uitzondering gemaakt wanneer er sprake is van gefinancierde rechtshulp met een hoge eigen bijdrage of een inkomen net boven de grens van gefinancierde rechtshulp. De advocaatkosten vallen dan wel onder de noodzakelijke lasten.

Dat rechters van deze richtlijn kunnen afwijken blijkt uit een beschikking van de Rechtbank in Zwolle-Lelystad:

Mevrouw A is om onduidelijke redenen van menig, dat haar ex-echtgenoot B achterstallige alimentatie moet betalen. Ook wil ze voor elkaar krijgen dat meneer B maandelijks een hoger bedrag aan kinderalimentatie betaalt. Ze is er niet van te overtuigen, dat een gerechtelijke procedure zinloos is. Er wordt beslag gelegd op het loon van meneer B, dus hij moet zich wel verweren. Hij komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en krijgt dus te maken met hoge advocaatkosten.

Uiteindelijk stelt de rechtbank mevrouw A in het ongelijk. De draagkracht van meneer B laat geen ruimte om meer kinderalimentatie te betalen. Meneer B heeft voor de advocaatkosten een betalingsregeling met de advocaat moeten treffen en hij heeft aannemelijk gemaakt dat er onvoldoende middelen zijn. Bij de draagkrachtberekening heeft de rechtbank daarom rekening gehouden met de gemaakte advocaatkosten en zijn ze als noodzakelijke lasten opgevoerd. Volgens de rechtbank is er, gelet op de bijzondere omstandigheden reden om af te wijken van de Tremanormen.