“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over berekening kinderalimentatie: is een “APK” zinvol of niet?

09 jun, 2016 | 2016-2020
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Wellicht was het al bij u bekend. Op 7 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de langverwachte uitspraak gedaan over de vraag hoe nu moet worden gerekend met het kindgebonden budget en de daarbij, sinds 1 januari 2015, behorende alleenstaande ouderkop.

Hoe zat het ook alweer?

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Dit heeft tot gevolg gehad, mede door de alleenstaande ouderkop, dat het kindgebonden budget (aanzienlijk) werd verhoogd voor alleenstaande ouders.

Sinds 1 januari 2013 gold de regeling dat het kindgebonden budget bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie van de behoefte van het minderjarig kind werd afgehaald. Door een aanzienlijke verhoging van het kindgebonden budget, heeft dit consequenties gehad voor de hoogte van de te bepalen behoefte. In bepaalde gevallen kon het gebeuren dat de alimentatieplichtige ouder weinig tot geen kinderalimentatie hoefde te betalen, terwijl er wel sprake was van voldoende draagkracht.

Als gevolg van het verhoogde kindgebonden budget ontstond er binnen de rechtspraak diversiteit over de bepaling van de hoogte van de behoefte bij kinderalimentatie. De ene rechtbank week af van de “standaardregel” en koos er voor om enkel alleen het kindgebonden budget in mindering te strekken op de behoefte minus de alleenstaande ouderkop. De andere rechtbank hield vast aan de geldende regel zoals ook Expertgroep Alimentatienormen had opgenomen in de alimentatierichtlijnen.

Met het arrest van 7 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet in mindering dient te strekken op de behoefte, maar dat de draagkracht van de alimentatiegerechtigde ouder daarmee dient te worden verhoogd.

Heeft de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen voor u als verzorgende of niet verzorgende ouder?

De uitspraak van de Hoge Raad schept in ieder geval duidelijkheid in nu lopende procedures of alimentatieprocedures die nog moeten worden opgestart. Maar hoe zit het met de gevallen waarin volgens de oude richtlijnen het kindgebonden budget in mindering is gebracht op de behoefte? En kan de uitspraak van de Hoge Raad worden gezien als een wijziging van omstandigheden op grond waarvan u een procedure kunt starten? In ieder geval is het niet zo dat de uitspraak van de Hoge Raad automatisch tot gevolg heeft dat de verschuldigde of te ontvangen alimentatie wordt aangepast. U als ouder dient hiertoe zelf actie te ondernemen. In het geval er voldoende aanleiding bestaat om een procedure op te starten, hangt het tevens van de casus af of de hoogte van de kinderalimentatie ook met terugwerkende kracht zal worden aangepast.

Kinderalimentatie APK advocatenkantoor Cleerdin & Hamer

Is bij u de kinderalimentatie vastgesteld na 1 januari 2013? Als u benieuwd bent of de uitspraak van Hoge Raad mogelijk ook gevolgen voor u heeft, dan kan het nuttig zijn een herberekening van de kinderalimentatie te laten maken. Onze Kinderalimentatie-APK kan wellicht uitkomst bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze familierechtspecialisten via telefoonnummer 036-3030002.

Deze blog is geschreven door advocaat Paul van Putten, Cleerdin & Hamer advocaten.