“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Internationale inning alimentatie makkelijker

20 jun, 2011 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

De Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel (Kamerstuknummer 32617) als hamerstuk afgedaan dat als doel heeft om de de internationale inning van alimentatie voor burgers te vergemakkelijken.

De aangenomen wet maakt het mogelijk om het op 23 november 2007 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden uit te voeren.

Inning van alimentatie vindt met regelmaat in internationaal verband plaats. Het verdrag beoogt de in verschillende instrumenten opgenomen huidige regels op dit gebied te verduidelijken en te verbeteren en zo de internationale inning voor burgers te vergemakkelijken. Het verdrag bevat onder meer regels over de administratieve samenwerking tussen centrale autoriteiten van de verdragstaten en de lidstaten alsmede regels over de erkenning en tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen.

Verdrag

Het verdrag heeft betrekking op alimentatieverplichtingen die voorvloeien uit een ouder-kindrelatie jegens een persoon jonger dan 21 jaar. Daarnaast ziet het verdrag op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing over onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten wanneer het verzoek wordt ingediend samen met een vordering tot kinderalimentatie. Het verdrag is gedeeltelijk van toepassing op onderhoudsverplichtingen tussen ex-echtgenoten (niet de hoofdstukken II (Administratieve samenwerking) en III (Verzoeken via centrale autoriteiten). Het toepassingsgebied van het verdrag kan door het afleggen van een verklaring worden uitbreid tot andere onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap, waaronder in het bijzonder verplichtingen jegens kwetsbare personen.

Bron: Pleinplus