“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Partneralimentatie innen via LBIO

25 mrt, 2010 | 2010-2015
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Sinds augustus 2009 int het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) nu ook partneralimentatie. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel “inning van partneralimentatie door het LBIO” aangenomen. Ze was van mening, dat ex-partners na een scheiding hun financiële verplichtingen zoveel mogelijk moeten nakomen.

Om het LBIO in te kunnen schakelen moet de partneralimentatie wel zijn toegewezen via een rechterlijk vonnis. Andere voorwaarden waar aan moet worden voldaan zijn:

  • Er moet minimaal één periodieke betaling niet zijn gedaan.
  • De betalingsachterstand moet minimaal €10,- zijn.
  • De achterstand mag op het moment van het verzoek niet ouder zijn dan zes maanden.

Het LBIO probeert altijd eerst met bemiddeling de betaling op vrijwillige basis weer op gang te brengen. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd. Lukt het niet door bemiddeling dan wordt op invordering overgegaan. De kosten voor het innen van de partneralimentatie moeten worden betaald door de alimentatieplichtige.

Nu het LBIO ook de partneralimentatie int is er één landelijke instantie voor het invorderen van onderhoudsverplichtingen. Het inschakelen van het LBIO is niet verplicht, de alimentatiegerechtigde kan ook een deurwaarder inschakelen.